Categorieën
https://www.haparko.nl/vegan-producten/n161c29
Zoeken

VEGAN PRODUCTEN

5 maart 2020
vegan-producten
Wist u dat veel producten uit de Malu Wilz collectie vegan zijn?

Veganistische kookboeken zijn bestsellers, de omzet van alternatieven voor vlees explodeert en in de media is het thema nog nooit zoveel ter sprake gebracht als de laatste tijd: de belangrijkste cijfers in één oogopslag:

Naar schatting zijn er 121.000 verganisten in Nederland.
1% van de wereldbevolking is veganist 

VOORDELEN:

Veganisten eten plantaardig. Plantaardig eten voordelen voor onze medemens, natuur & milieu en onze gezondheid. Het kan van persoon tot persoon verschillen hoe belangrijk deze aspecten gevonden worden.

Dieren
Veel mensen worden veganist vanuit de wens om niet bij te dragen aan dierenleed. Gezamenlijk kunnen veganisten het aantal dieren dat jaarlijks gefokt, opgesloten, uitgebuit en vroegtijdig gedood wordt drastisch beperken. Eén veganist maakt jaarlijks al een wezenlijk verschil voor tientallen dieren. Veganisme is een duidelijk statement tegen een systeem waarin dieren gezien en behandeld worden als gebruiksvoorwerp of productiemiddel.


Natuur & milieu
De veehouderij is verantwoordelijk voor de grootste uitstoot (zeker 18% van het totaal) van broeikasgassen zoals methaan en CO2. Daarmee is de veehouderij een belangrijke oorzaak van de opwarming van de aarde. De Verenigde Naties stellen daarnaast dat de vleesproductie de tweede grootste oorzaak is van milieuproblemen zoals bodemverontreiniging, water- en luchtvervuiling, verzuring en aantasting van de biodiversiteit (onder andere door het kappen van regenwouden). Met een plantaardig eetpatroon kies je bewust voor een duurzaam alternatief en een schonere, leefbare planeet.

Hier hebben we alle VEGAN PRODUCTEN voor u op een rijtje gezet.